S tímto motem žijí zaměstnanci společnosti Ypsotec odjakživa, neboť spokojenost zákazníků má pro nás nejvyšší prioritu. Důkaz této skutečnosti poskytujeme den za dnem: S angažovaností se stavíme i těm nejtěžším výzvám a řešíme je díky bohatým zkušenostem v jednotlivých týmech. Vyznáme se v práci orientované na řešení, přitom stále zvyšujeme efektivnost a přesto zůstáváme flexibilní. Z toho plynou inovativní metody, vysoce kvalitní produkty a bezvadný zákaznický servis. Veškeří zaměstnanci Ypsotec jsou pevně rozhodnuti neustále rozvíjet roli průkopníka Ypsotec jako přesného výrobce a tím výrazně přispívají k tržnímu úspěchu našich zákazníků.

Tým Grenchen

Daniele Marco Galatioto - CEO Ypsotec

Daniele Marco Galatioto

CEO

Inovativní techniky fascinují Daniela Marca Galatioto, který svoji profesní dráhu zahájil v roce 1984 vyučením jako konstrukční zámečník. V roce 1992 ukončil své vzdělání strojního inženýra v Gurgdorfu a pracoval následně téměř 20 let u firmy Güdel v různých funkcích. Vedle zaměstnání absolvoval podiplomové studium v oblasti podnikového hospodářství/vedení podniku. Disponuje rozmanitými zkušenostmi v oblasti automatizace/robotiky, optimalizace procesů, svařování laserem, logistiky a nákupu. Během osmi let vedl jako jednatel velmi úspěšně výrobní podniky v oblasti zušlechťování povrchu. Od 3. června 2019 je jednatelem společnosti Ypsotec AG. Ve volném čase se Daniel věnuje sportovním aktivitám v přírodě.

Eduard Lysser - Ředitel prodeje a marketing

Eduard Lysser

Ředitel prodeje a marketing

Vztahový marketing je programem pro Eduarda Lyssera. Zkušenosti s prodejem a marketingem získal ve Švýcarsku i v zahraničí. Jako vyučený mechanik s doplněným vzděláním technika TS vyvíjel a distribuoval jako produktový manažer a projektový vedoucí nástrojové systémy pro soustružnické automaty. Vedle zaměstnání získal kvalifikaci švýcarského diplomovaného vedoucího prodeje a vedl oddělení prodeje pro švýcarského výrobce nástrojů pro brousicí stroje. Cesta ho následně zavedla zpět jako vedoucího prodeje a vedoucího podniku do odvětví nástrojů. Od října 2019 pracuje jako ředitel prodeje a marketingu pro Ypsotec. Ve svém volném čase se Eduard rád pohybuje v přírodě a je aktivním střelcem z kuše.

Piero Tschanz - COO Ypsotec

Piero Tschanz

COO

Jako osoba odpovědná za výrobu, techniku, logistiku a nákup se pro Piera Tschanze staly výzvy vášní. Před zhruba 35 lety absolvoval základní vzdělání na soustružníka-mechanika, poté se technicky a obchodně rozvíjel ve víceletých vzdělávacích programech se státní zkouškou a stal se hrdým odborníkem. Má radost, že od září 2013 může dennodenně vkládat své rozsáhlé vědomosti do společnosti Ypsotec. Víceletá profesní zkušenost v různých vedoucích funkcích u dodavatelů pro automobilový průmysl a v průmyslu výroby hodinek zostřilo jeho pohled na celek a komplexitu při výrobě produktů. Ekonomické přemýšlení přitom dozrálo v samozřejmost. Ve svém volném čase se věnuje hlavně rodině a psovi. Aby měl dobře vyváženou práci a osobní život, velmi rád jezdí na hory a jezdí tam na horském kole. Pierovou velkou vášní je ovšem pasivní užívání si ledního hokeje, stejně jako aktivní kempování.

Ilse Galli - CFO Ypsotec

Ilse Galli

CFO

Ve své funkci vedoucí financí, HR a IT vzrušuje Ilsu Galli analýza a hodnocení čísel, intenzivní kontakt s lidmi a různé oblasti protínající optimalizace procesů. Cení si různorodé oblasti úkolů ve společnosti Ypsotec, ve které může od července 2012 uplatňovat své dlouholeté zkušenosti a rozvíjet své vědomosti. Po dokončení vzdělání diplomované ekonomky sbírala zkušenosti v různých výrobních závodech (výroba nástrojů, výroba papíru, zakázková výroba) a funkcích. Od profesního vstupu do controllingu přes různé funkce v projektovém managementu, stejně jako při zavádění ERP systémů až po vedoucí IT prošla různými funkcemi, načež se ve své pozici vedoucí controllingu začala opět intenzivně věnovat svým profesním kořenům. Své vzdělání doplnila podiplomovým studiem EMBA v controllingu & consultingu. Svůj volný čas tráví Ilse nejradši v cizích zemích.

Fritz Leuenberger - Vedoucí řízení kvality

Fritz Leuenberger

Vedoucí řízení kvality

Filozofie Fritze Leuenbergera je následující: Plň vždy zákazníkovy požadavky na kvalitu. Svůj profesní život zahájil vyučením na mechanika u Sulzer AG v Zuchwilu. V následujících 15 letech shromažďoval jako autonomní kontrolor a zástupce linkového kontrolora v oblasti soustružení první zkušenosti z oblasti kvality. Po přestupu k firmě Gewinde Ziegler AG, u které mimo jiné patřily k jeho oblasti úkolů kontrola příjmu zboží a správa zkušebních prostředků, věděl, že oblast kvality je výzvou, která ho oslovuje. Proto absolvoval u SAQ (Swiss Association for Quality) vzdělání na kontrolora kvality. V roce 2003 přestoupil jako kontrolor kvality k Ypsomed v Burgdorfu (mateřské společnosti Ypsotec), kde následovaly další kroky v jeho profesní kariéře v kvalitě: zástupce vedoucího QS, vzdělání na Q-asistenta, týmový vedoucí plánování zkoušek a kontroly zkušebních prostředků. Od dubna 2010 je zaměstnán u Ypsotec. Nejdříve pracoval jako týmový vedoucí plánování zkoušek, kontroly zkušebních prostředků a 3-D-měřicí techniky, stejně jako zástupce vedoucího kvality a od října 2019 jako vedoucí řízení kvality Grenchen a Tábor. Ve volném čase Fritz miluje turistiku se svou labradorkou ve švýcarských horách.

Lucia Renfer - Personální oddělení

Lucia Renfer
Personální oddělení

+41 32 654 97 11 (direct)
l.renfer@ypsotec.com

Během svého učení jako obchodní úřednice si paní Renfer uvědomila, že jí blízká práce s lidmi. Na začátku roku 2017 získala kvalifikaci profesionální trenérky a začala získávat první zkušenosti v oblasti lidských zdrojů. A protože je velmi otevřeným a extrovertním člověkem, velmi ráda pracuje pro zaměstnance a se zaměstnanci. I proto v roce 2019 úspěšně absolvovala rozšiřující vzdělání, které jí umožnilo stát se administrátorkou lidských zdrojů.

Ve volném čase ráda cestuje a poznává cizí kultury a místa.
Jonas Zumstein - Nabídkový inženýr

Jonas Zumstein

Nabídkový inženýr

Nabídkové poptávky jsou Jonasem Zumsteinem zpracovávány co možná nejrychleji a podle přání zákazníků detailně a s nadšením. Vyučený konstruktér má zkušenost v automobilovém odvětví, stejně jako procesní analytik v průmyslu výroby hodinek. Vedle zaměstnání se v tříletém studiu vzdělával na technika podnikových procesů HF. Od března 2018 pracuje pro Ypsotec. Ve svém volném čase se Jonas věnuje fotbalu, jako hráč i jako divák. 

Stefan Hirschi - Zákaznický servis

Stefan Hirschi

Zákaznický servis

Zákaznický servis pro Stefana Hirschi znamená základ úspěchu. Je vyučeným kresličem strojů/konstruktérem, pracoval v této funkci 13 let ve strojírenském a kovodělném průmyslu. Poté přestoupil do zákaznického servisu, kde během jedenácti let plnil přání a potřeby renomovaných výrobců hodinek. Od září 2018 je nyní zaměstnán v zákaznickém servisu pro Ypsotec. Dlouholetá zkušenost v technice a prodeji mu umožňuje dostát kompetentním způsobem každodenním požadavkům na trhu. Stefanovým vášnivým koníčkem je akvaristika.

Marcel Saurer - Strategický nákup

Marcel Saurer

Strategický nákup

Dobrá spolupráce s dodavateli je pro Marcela Saurera velmi důležitá. Je zodpovědný za strategický a operativní nákup. Vědomosti pro nákup si osvojil při svém vzdělání jako odborník nákupu. Zkušenosti shromažďoval ve svých různých profesních činnostech: jako vedoucí nákupu a Strategický nákupčí v lékařském průmyslu, jako vedoucí nákupu a vedoucí údržby v průmyslové výrobě, jako skupinový vedoucí PPS, stejně jako vedoucí elektroniky v elektronickém průmyslu. Od května 2017 je nyní zaměstnán jako strategický nákupčí pro Ypsotec. V Marcelově volném čase je centrálním tématem lyžování a sportovní střelba.

Patricio Alain Gilly - Prodejní inženýr

Patricio Alain Gilly

Prodejní inženýr

Patricio byl vždy nadšený pro čísla a techniku. Po ukončení gymnázia ve Španělsku následovalo stěhování do Švýcarska, kde se dále vzdělával na polymechanika v oboru frézování. Poté sbíral další pracovní zkušenosti v obrábění jako soustružník v medicínské technice.

Při svém zaměstnání se profesně dále rozvíjel na strojního technika a jako technik u švýcarského výrobce nástrojů získal rozsáhlé znalosti v oboru obrábění s pokročilým zpracováním nástrojů. Tyto bohaté zkušenosti může nejlépe zúročit jako prodejní inženýr v Ypsotecu, ať už pro kalkulace nebo při objasňování technické proveditelnosti dílů.
Ve volném čase je Patricio aktivní běžec a náruživý tanečník.

Werner Oehler - Nákup

Werner Oehler

Nákup

Werner Oehler je referentem v operativním nákupu. Dobrá spolupráce s kolegy a dodavateli je pro Wernera Oehlera velmi důležitá. Přišel z jiného oborou do nákupu a osvojil si díky své činnosti a internímu vzdělávání potřebné odborné vědomosti. Zkušenosti sbíral z různých profesních činností; jako plánovač výroby, zaměstnanec AVOR a v prodeji. Od května 2011 pracuje pro Ypsotec. Ve svém volném čase se Werner zasazuje o ochranu zvířat.

Tým Tábor

Miroslav Lacha - General Manager Tábor

Miroslav Lacha

General Manager Tábor

Miroslav Lácha vstupuje do společnosti Ypsotec s jedním z nejlepších vzdělání a dobře rozjetou kariérou. Jako vystudovaný elektroinženýr s následným studiem MBA na Czech Technical University Shefield Hallam si ve velkých podnicích jako Robert Bosch, Freudenberg Mektec, Ingersoll-Rand a Prym Consumer v České republice vybudoval rozsáhlé know-how v technické oblasti i ve vedení lidí. Své zkušenosti může v plném rozsahu od října 2018 aplikovat ve společnosti Ypsotec. Ve volném čase je po vědomostech prahnoucí Miroslav nejradši v přírodě a věnuje se vytrvalostnímu sportu, např. jízdě na horském kole. 

Petr Šaloun - COO Tábor

Petr Šaloun

COO Tábor

Petrovu kariéru nejlépe charakterizuje mnohostrannost a zájem o techniku. Vzdělání ukončil jako mechanik a elektronik, v UK navštěvoval kurzy anglického jazyka a dále se vzdělával v oblasti auditu a managementu kvality. Po vojenském výcviku pracoval v různých průmyslových podnicích v České republice, od vedoucího kvality až po vedoucího výroby v plastikářském průmyslu. Od května 2019 je vedoucím výroby v Ypsotecu v Táboře. Ve volném čase s velkým zaujetím restauruje automobily a novou energii získává společně s rodinou a psem v přírodě.

Zdena Žižková - Zákaznický servis Tábor

Zdena Žižková

Zákaznický servis Tábor

Od Haute Couture ke komplexním komponentám - pro textilní odbornici s maturitou Zdeňku Žižkovou to není žádný problém. Zdeňka první roky profesního života strávila v textilním odvětví a vypracovala se postupně od výroby až po administrativní odbornou pracovnici. Od roku 2010 je u Ypsotec zaměstnána v zákaznickém servisu a má širokou oblast úkolů, kterou mimo prodeje tvoří také celní dokumentace, přepravní dokumenty a komunikace se zákazníky. Ve svém volném čase Zdena miluje život se svou rodinou a energii čerpá sportem a péčí o zahradu.

Bozena Ticha - Zákaznický servis Tábor

Bozena Ticha

Zákaznický servis Tábor

Komunikace je základním kamenem dobrých vztahů, říká Božena Tichá, která navštěvovala gymnázium - studium cizích jazyků němčiny a ruštiny - a složila státní zkoušku jako tlumočnice. Profesně pracovala šest let v českém výrobním podniku na výrobu oken a dveří, jako stěžejní osoba pro komunikaci s německy mluvícími partnery. Poté pracovala přes deset let v prodeji hlavně se zákazníky z německy mluvících zemí. V květnu 2015 přešla k Ypsotec, kde má na starosti komplexní péči o zákazníky. Díky stálému vzdělávání se v prodeji a vedení rozhovorů, se neustále zdokonaluje a rozvíjí. V soukromém životě Božena čerpá sílu v kruhu své rodiny a je nadšenou sportovkyní. 

Veronika Capkova - Human Resources Tabor

Veronika Capkova

Human Resources Tabor

Veronika Čapková má velmi jemný cit pro jednání s lidmi a pro zacházení s čísly. Svou kariéru začala u podniku poskytujícího služby, kde mohla osobně radit zákazníkům. Poté si své zkušenosti rozšířila v oblasti administrativy, kde převzala odpovědnost za controlling, průběhy objednávání a za fakturaci. Od ledna 2013 je u společnosti Ypsotec odpovědná za personální záležitosti a účetnictví. Veronika je velmi otevřená a je to rodinný typ, který si užívá společné procházky v přírodě.

Jan Bartos - Strategický nákup Tábor

Jan Bartos

Strategický nákup Tábor

Počátek pracovní kariéry Jana Bartoše velmi ovlivnila jeho rodina. Celých 16 let shromažďoval zkušeností v rodinném podniku se zaměřením na výrobu, obchod a mezinárodní dopravu. Do společnosti Ypsotec přišel v roce 2018, aby se rozvíjel dále a aby využil své získané schopnosti. Doplňuje si své netechnické vysokoškolské vzdělání (management a marketing) prostřednictvím praxe ve všech podnikových aktivitách včetně oddělení výroby. Pracuje u Ypsotec v oblasti nákupu a těší se každý den na nové výzvy. Jan tráví svůj volný čas rád se svou rodinou a pobytem v přírodě.

Simon Slovacek - Quality Management

Simon Slovacek

Quality Management

Pro Simona Slováčka je pojem kvalita přirozenou součástí života. Vyvíjí směrnice kvality a kontroluje jejich kvalitativní a časové dodržování, sleduje vývoj kvality a stará se o stálé zlepšování. Po svém studiu na soukromé ekonomické škole v Benešově shromažďoval první zkušenosti v podniku pro profesionální ruční nářadí, výrobu nářadí a vstřikování plastů a doplnil je později u automobilového dodavatele zabývajícího se svařováním pomocí robotů. V roce 2016 přešel k Ypsotec, kde je odpovědný za management kvality na stanovišti Tábor. Stálé vzdělávání v kvalitě a úzká spolupráce s odborníky ho velmi motivují. Aktuálně se vzdělává u ČSJ, České společnosti pro kvalitu v Praze, na certifikovaného manažera kvality. Ve svém volném čase Simon miluje čerstvý horský vzduch, když na lyžích sjíždí upravené sjezdovky.