Politika kvality společnosti Ypsotec AG

Základem úspěchu naší obchodní činnosti je vysoká kvalita našich vytvořených produktů a služeb. Je důležitým kritériem pro spokojenost zákazníků. Spokojenost zákazníků zahrnuje spokojenost zákazníka s již realizovaným výkonem. Významné místo spokojenosti zákazníků zachováváme na jedné straně dotazováním zákazníků, na druhé straně pomocí vyhodnocování výsledků měření u zákazníků, jako jsou dodací termín, kvalita a množství. Pěstujeme intenzivní kontakty se zákazníky na základě partnerských a dlouhodobých vztahů. Rozpoznáváme a respektujeme požadavky a očekávání našich zákazníků a jsme pro ně kompetentním partnerem. Zajištění a neustálé zlepšování kvality je trvalým úkolem všech pracovníků v našem podniku, společně odpovídáme za dosažení požadované kvality produktů. Staráme se o partnerské styky s dodavateli. Přísliby a dohody jsou pro nás zavazující. Toto vyžaduje angažovanost všech pracovníků a součinnost přesahující hranice oblastí a funkcí. Za tímto účelem podporujeme vzdělávání a motivaci našich pracovníků a udržujeme otevřenou komunikaci. Všechny procesy a organizace se zaměřují na to, aby se zabránilo chybám a aby bylo možné se poučit z udělaných chyb. Řídící pracovníci musí být vzorem a musí dávat příklad dodržováním zásad podniku a sledovat jejich dodržování. Stanovujeme si cíle a přebíráme odpovědnost za dosažení cílů. Pokud je to zapotřebí, zavádíme opravná zařízení. Celkovou odpovědnost za kvalitu nese vedení společnosti. Abychom toho mohli dosáhnout, jsou v rámci periodických auditů kontrolovány stanovené procesy, je hodnocen systém řízení kvality a jsou stanoveny cíle kvality.