Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit písemně prostřednictvím platformy NNTB,  a to na odkaze www.nntb.cz/c/ypsotec

Ypsotec s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná zaměstnanci nebo jinými osobami, které pro Ypsotec s.r.o. vykonávali nebo vykonávají práci nebo jinou činnost.

Externí oznamovací systém v ČR
Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit též externě, prostřednictvím zabezpečeného formuláře na: https://oznamovatel.justice.cz/