Získáte přehled o tom, které údaje jednotlivě zpracováváme a jak je využíváme, a rovněž o vašich právech v souladu s nařízeními na ochranu osobních údajů. Způsob a rozsah zpracovávání vašich údajů se řídí tím, v jakém jste vztahu ke společnosti Ypsomed, a zda a které služby využíváte. Pravděpodobně pro vás nebudou všechny části těchto informací důležité.

Odpovědná osoba

Ve smyslu základního nařízení EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) a ostatních ustanovení o ochraně osobních údajů zodpovídá

Ypsomed s.r.o.
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
Czech Republic

Infolinka 800 140 440

E-Mail: info@ypsomed.cz

Výkonný ředitel: Viktor Emanuel

You can contact our data protection officer by mail at the address provided or directly by e-mail at ochranadat@ypsomed.cz.

Provozovatel webových stránek

Naše webové stránky provozuje koncernová společnost Ypsomed AG.

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
Postfach
3401 Burgdorf / Švýcarsko

Telefon +41 (0)34 424 41 11

E-mail: onlinecommunication@ypsomed.com

Webová stránka: www.ypsomed.com

Jako uživatele našich webových stránek

Popis zpracování údajů, relevantní údaje a zdroje údajů

Soubory protokolu serveru

Veškeré požadavky a přístupy návštěvníků na naše webové stránky se ukládají automaticky do tzv. souborů protokolu serveru. Soubory protokolu na serveru slouží ke sledování vašich aktivit na našich webových stránkách a ke zjištění případných chyb ve funkci stránek.

Relevantní údaje: navštívená webová stránka, datum a čas přístupu, množství odeslaných dat v bajtech, zdroj/odkaz, ze kterého na webovou stránku přicházíte, použitý prohlížeč, použitý operační systém, použitá IP adresa, údaje uživatele (přihlašovací údaje k účtu uživatele), hlášení chyb, zdroj chyb.

Analytické nástroje a online marketing

Na našich webových stránkách pracujeme s moderními analytickými metodami a nástroji, abychom lépe porozuměli chování návštěvníků našich webových stránek. Tyto informace nám pomáhají k tomu, abychom naši online nabídku průběžně zdokonalovali a přinášeli atraktivní a relevantní informace. K tomu účelu ukládáme a používáme pouze anonymizované údaje, které neumožňují zjištění identity uživatele. Informace o analytických službách a technologiích, které k těmto účelům používáme, naleznete v zásadách používání souborů cookie.

Kontaktní formulář a služební telefon

Se svými dotazy a žádostmi se na nás můžete obrátit pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky. Vaše údaje používáme ke zpracování vašeho dotazu či požadavku.

Relevantní údaje:

Kontaktní údaje: příjmení, jméno, titul, země, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Údaje v požadavku: předmět požadavku a odpovědi, datum a čas dotazu či telefonického hovoru.

Uživatelský účet

Přístup k určitým webovým stránkám může být chráněný heslem. Abyste měli možnost přístupu na takové stránky, musíte se předem zaregistrovat a oznámit nám další údaje (např. povolání, údaje o léčbě atd.) související s požadovanou službou.

Údaje, které od vás získáme, použijeme pouze k registraci a k ověření identity vaší osoby. Pokud je tak nařízeno zákonem, ověříme si vaše údaje dříve, než vám sdělíme přístupové údaje.

Relevantní údaje

Kontaktní údaje: příjmení, jméno, titul, země, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Údaje o zdravotním stavu: údaje o léčbě (např. druh a stav léčby, typ diabetu, používaná inzulinová pumpa).

Odborní zdravotničtí pracovníci: povolání, zaměstnavatel.

Účel a právní základ pro zpracování údajů

Splnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 bod b DS-GVO)

 • Zpracování a zodpovězení požadavků zákazníků

Zajištění oprávněných zájmů společnosti Ypsomed (čl. 6 odst. 1 bod f DS-GVO)

 • Statistická vyhodnocení ke zlepšování našich webových stránek. Shromážděné údaje se používají anonymně ke statistickým vyhodnocením a ke zlepšování našich webových
  stránek. Pro případ konkrétního podezření na používání našich webových stránek v rozporu s právními předpisy si
  ale vyhrazujeme právo do těchto souborů protokolu na serveru později nahlížet.
 • Aby nabídka na našich webových stránkách lépe odpovídala zájmům uživatele nebo aby byla všeobecně zlepšena na základě statistického vyhodnocení.
 • Dosažení spokojenosti zákazníků

Na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod a DS-GVO)

 • Registrace a zasílání newsletteru a distributor médií
 • Registrace a obsah uživatelského účtu

Zvláštní kategorie osobních údajů

Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 DS-GVO (např. údaje o zdravotním stavu, údaje o léčbě) zpracováváme na základě smluvního poměru k uplatnění či hájení právních nároků na základě čl. 9, odst. 2, bodu f DS-GVO. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů mimo výše uvedené účely je podle čl. 9 odst. 2 bodu a DS-GVO vždy podmíněno souhlasem.

Doba uložení:

 • Soubory protokolu serveru: soubory protokolů webového a mailového serveru budou po 7 dnech neodvolatelně smazány.
 • Kontaktní formulář a služební telefon: Jakmile již nebudou údaje za účelem zpracování potřebné, budou smazány. To v rámci vašeho požadavku nastane, jakmile bude dotyčný věcný obsah definitivně objasněný, pokud smazání nebude v rozporu se smluvními nebo zákonnými povinnostmi.
 • Newsletter: Váš profil pro newsletter bude smazán, jakmile se odhlásíte z odběru všech newsletterů, anebo když pomocí našeho kontaktního formuláře výslovně požádáte o jeho smazání.
 • Uživatelské účty: Vaše údaje na webovém serveru smažeme, jakmile vypovíte svůj uživatelský účet, pokud smazání neodporují smluvní nebo zákonné povinnosti.

Pluginy na sociálních sítích

Pro pluginy na sociálních sítích používáme na našich webových stránkách řešení „Shariff“. Shariff je program, který brání automatickému předávání vašich údajů na sociálních sítích. Kontakt mezi vámi a sociální sítí bude navázán až poté, co kliknete na tlačítko pluginu sociální sítě. Pokud jste již přihlášeni k sociální síti, zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém můžete upravit text postu nebo tweetu. Tím program Shariff zabrání zanechání digitální stopy na navštívené stránce.

Jako kupující nebo zájemce o naše produkty

Popis zpracování údajů, relevantní údaje a zdroje údajů

Zpracováváme osobní údaje, které získáme přímo od vás, nebo které nám za účelem smluvního plnění nebo na základě vašeho souhlasu předají třetí osoby (např. ošetřující lékař, pečovatelské zařízení, klinika). Týká se to těchto údajů:

Kontaktní údaje: příjmení, jméno, titul, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Údaje v objednávce: Zasílací a fakturační adresa, množství, produkt, zdravotní pojišťovna, číslo sociálního pojištění.

Údaje o zdravotním stavu: Sken lékařského předpisu, ošetřující lékař (první ošetření/sledování), údaje o léčbě (např. stav léčby, typ diabetu, používaná inzulinová pumpa).

Údaje zdravotnického zařízení: Název a adresa, kontaktní osoba, funkce v zařízení, telefonní číslo, číslo faxu a e-mailová adresa.

Marketingové údaje: Souhlas s přijímáním reklamy nebo jiných informací, stávající odběr newsletteru, účast v anketách, chování na marketingových akcích.

Údaje o platební schopnosti: informace o platební disciplíně, obchodní informace, stav upomínek.

Údaje v požadavcích: Obsah požadavku a odpověď.

Dodatek u nezletilých: prohlášení o souhlasu zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce.

Dodatek u zákonného opatrovnictví, u osob vyžadujících péči: Údaje opatrovníka, pečovatelského zařízení, prohlášení o souhlasu zákonného zástupce/pečovatelského zařízení.

Účel a právní základ zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely a opíráme se přitom o tučně vytištěné právní základy v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů („DS-GVO“).

Splnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 bod b DS-GVO)

 • Přijímání a vyřizování objednávek potřeb pro diabetiky, ostatních produktů a materiálů z našeho sortimentu.
 • Řízení akcí včetně vedení účasti a zasílání pozvánek.
 • Zpracování a zodpovězení požadavků týkajících se smlouvy.
 • Vyřízení vyúčtování u zdravotních pojišťoven.

Zajištění oprávněných zájmů společnosti Ypsomed (čl. 6 odst. 1 bod f DS-GVO)

 • Dokumentace a zodpovězení požadavků.
 • Zjištění rizik týkajících se platební schopnosti kupujících, kteří u nás nakupují poprvé a/nebo u kterých vyžadujeme platbu předem.
 • Prověření a optimalizace přímých marketingových akcí a jiných metod přímého oslovení zákazníků. K tomu účelu analyzujeme reakci našich zákazníků bez zjišťování reakcí jednotlivých zákazníků.
 • Uplatňování a hájení našich zákonných nároků a práv.

Na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod a DS-GVO)

Pokud jste poskytl/a společnosti Ypsomed souhlas se zpracováváním svých údajů pro určité účely, je oprávněnost tohoto zpracování založena na vašem souhlasu. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat.

Reklama i průzkum trhu a veřejného mínění provádíme výlučně na základě vašeho souhlasu.

Splnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 bod c DS-GVO)

 • Za účelem zpětného sledování zdravotnických produktů pro případné informace o produktu nebo dokumentaci o stažení, od vydání produktů výrobcem až k předání koncovému uživateli.
 • Za účelem realizace smluv o zásobování potřebami pro diabetiky: předání údajů zákonem uznávaným zdravotním pojišťovnám.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 DS-GVO (např. údaje o zdravotním stavu, údaje o léčbě) zpracováváme v rámci zásobování potřebami pro diabetiky nebo mimo tento rámec za účelem reklamních potřeb a zájmů na základě vašeho souhlasu, čl. 9, odst. 2, bodu a DS-GVO, a k uplatnění či hájení právních nároků na základě čl. 9, odst. 2, bodu f DS-GVO.

Doba uložení údajů

Pokud je nutné, zpracovává a ukládá společnost Ypsomed osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu, která zahrnuje také dobu přípravy, realizace a ukončení smlouvy.

Kromě toho podléhá společnost Ypsomed různým právním povinnostem pro ukládání údajů a dokumentaci. V rámci těchto termínů ukládáme vaše osobní údaje i po ukončení obchodního vztahu.

Bez ohledu na tyto právní povinnosti pro ukládání údajů a dokumentaci ukládáme vaše kontaktní a marketingové údaje až po maximální dobu tří let po vašem posledním kontaktu s námi, pokud s tím předem nevyslovíte nesouhlas.

Jako obchodní partner a odborní zdravotničtí pracovníci

Popis zpracování údajů, relevantní údaje a zdroje údajů

Zpracováváme údaje našich obchodních partnerů (např. velkoobchodu, specializovaných obchodů pro diabetiky, lékáren, klinik, pečovatelských zařízení, dodavatelů a poskytovatelů služeb a ostatních kooperačních partnerů) a zdravotnických zařízení (např. poraden nebo klinik) a také osobních údajů jejich pracovníků, lékařů a odborných zdravotnických pracovníků, kteří jsou s námi v kontaktu jako kontaktní osoby nebo se účastní našich akcí. Tyto osobní údaje jsme dostali od příslušného zdravotnického zařízení, od kooperačního partnera nebo přímo od kontaktních osob. Týká se to těchto údajů:

Kontaktní údaje: Společnost, sídlo, webové stránky, telefonní číslo, jméno kontaktní osoby/kontaktních osob, funkce v zařízení, telefonní číslo/číslo faxu, e-mailová adresa.

Marketingové údaje: Souhlas s přijímáním reklamy nebo jiných informací, stávající odběr newsletteru, účast v anketách, chování na marketingových akcích.

Údaje v požadavku: Obsah požadavku a odpověď a další informace ke spolupráci.

Údaje k účasti na akci: Druh, doba a místo akce, potvrzení účasti, souhlas zaměstnavatele, vzdělávací kredity.

Údaje v objednávce: Zasílací a fakturační adresa, množství, produkt.

Údaje ve smlouvě: Uzavření smlouvy, informace o funkci (mj. demonstrační pumpy, přednášky o funkci, objednaná akce), podklady pro výpočet.

Dodatek pro obchodní partnery

Údaje ve smlouvě: Množství našich produktů ve výprodeji, stupně slevy, výška bonusů a příplatky za reklamní náklady.

Údaje o platební schopnosti: informace o platební disciplíně, obchodní informace, stav upomínek, zhodnocení rizika nezaplacení.

Účel a právní základ zpracování údajů

Osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely a opíráme se přitom o tučně vytištěné právní základy v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů („DS-GVO“).

Splnění (před)smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 bod b DS-GVO)

 • Jednání o smlouvě a uzavření smlouvy (např. dohody o spolupráci za účely odbytu).
 • Přijímání a vyřizování objednávek potřeb pro diabetiky, ostatních produktů a materiálů z našeho sortimentu. Podrobnější popis za účelem zpracování údajů může být vždy zjištěn z podkladů smlouvy a ostatních podkladů a z odkazů v nich obsažených.
 • Řízení akcí včetně vedení účasti a zasílání pozvánek a potvrzení o účasti.
 • Zpracování a zodpovězení požadavků týkajících se smlouvy.

Zajištění oprávněných zájmů společnosti Ypsomed (čl. 6 odst. 1 bod f DS-GVO)

 • Dokumentace a zodpovězení požadavků.
 • Uplatňování a hájení našich zákonných nároků a práv.
 • Zjištění rizik týkajících se platební schopnosti našich obchodních partnerů, kteří u nás objednávají poprvé nebo u kterých vyžadujeme platbu předem. (pouze u obchodních partnerů)

Na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod a DS-GVO)

Pokud jste poskytl/a společnosti Ypsomed souhlas se zpracováváním svých údajů pro určité účely, je oprávněnost tohoto zpracování založena na vašem souhlasu. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat. Následující procesy zpracování údajů provádí společnost Ypsomed na základě vašeho souhlasu:

 • Reklama a průzkum trhu a veřejného mínění.
 • Zhotovení a zveřejnění fotografií z akcí.

Splnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 bod c DS-GVO)

 • Za účelem zpětného sledování zdravotnických produktů pro případné informace o produktu nebo dokumentaci o stažení, od vydání produktů výrobcem až k předání koncovému uživateli.
 • Za účelem boji proti korupci ve zdravotnictví: Dokumentace o poskytnutí zapůjčených přístrojů a vzorků materiálů zdravotnickým zařízením pro školicí a demonstrační účely; dokumentace o provedení akcí a archivace schválení účasti.

Doba uložení údajů

Pokud je to nutné, zpracovává a ukládá společnost Ypsomed osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu, která zahrnuje například také dobu přípravy, realizace a ukončení smlouvy.

Kromě toho podléhá společnost Ypsomed různým právním povinnostem pro ukládání údajů a dokumentaci. V rámci těchto termínů ukládáme vaše osobní údaje i po ukončení obchodního vztahu.

Jako uchazeč o volná místa

Popis zpracování údajů, relevantní údaje a zdroje údajů

Žádost o místo na našich webových stránkách

Pokud máte zájem o volná pracovní místa, můžete nám poslat svou úplnou dokumentaci pomocí internetového dotazníku uchazeče o zaměstnání. Žádosti, které nám pošlete v internetovém dotazníku uchazeče o zaměstnání, budou doručeny zabezpečeným připojením na adresu oddělení pro lidské zdroje uvedeného v konkurzu. Na webovém serveru samotném se neukládají žádné osobní údaje či dokumentace pro konkurz z internetového formuláře.

Žádost o místo v e-mailu nebo v dopise

Svou dokumentaci k žádosti můžete poslat také přímo v e-mailu nebo poštou. Za tím účelem použijte e-mailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenou v konkurzu. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě jsou dokumenty v e-mailu posílány nezašifrovaným způsobem a do vašich údajů mohou případně nahlížet třetí osoby.

Údaje třetích osob

Pokud jste žádal/a o místo na portále naší mateřské společnosti, Ypsomed AG se sídlem ve Švýcarsku, obdržíme vaše údaje v žádosti a dodanou dokumentaci od společnosti Ypsomed AG. Kromě toho spolupracujeme s personálními agenturami a společnostmi zprostředkujícími sezónní práci, od kterých dostáváme osobní údaje. Když u nás probíhá konkurz, zpracováváme také údaje z otevřených zdrojů (např. z profesních sítí na internetu) nebo z jiných zdrojů, ze kterých jsme oprávněni sdílet další informace (např. z trestního rejstříku z centrálního spolkového registru).

Získané údaje používáme bez souhlasu druhé strany výlučně pro konkurz na místo, o které žádáte. Zpracování se týká těchto údajů:

Kontaktní údaje: příjmení, jméno, titul, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, rodinný stav a pasová fotografie.

Kvalifikační údaje: životopis, vysvědčení, průvodní dopisy, diplomy, reference (se svolením dotyčné osoby).

Finanční údaje: bankovní spojení (náhrada cestovného), představy o platu.

Účel a právní základ zpracování údajů

Vaše osobní údaje používáme výlučně k zohlednění vaší žádosti o místo a při nakládání s ní v konkurzu. Zpracováváme je pro níže uvedené účely a opíráme se přitom o tučně vytištěné právní základy v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů („DS-GVO“).

Splnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 bod b DS-GVO)

 • Prozkoumání a posouzení podaných podkladů.
 • Předání podkladů potenciálním nadřízeným pracovního místa.
 • Pozvání k přijímacímu pohovoru.
 • Přijetí nebo zaslání odmítnutí.

Na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod a DS-GVO)

Další údaje, které nám dobrovolně poskytnete (i údaje zasluhující zvláštní ochranu), zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem, který nám v průběhu konkurzu udělíte.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Pokud budou v průběhu konkurzu zpracovávány údaje o zdravotním stavu, budou sloužit pouze k posouzení vaší způsobilosti pro vypsané místo. To se provádí na základě čl. 9 odst. 2 bodu h DS-GVO ve spojení s § 22 odst. 1 bodu 1b BDSG. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů mimo výše uvedené účely je podle čl. 9 odst. 2 bodu a DS-GVO vždy podmíněno souhlasem.

Doba uložení údajů

V případě záporného rozhodnutí budeme vaše osobní údaje uchovávat v elektronické formě po dobu trvání konkurzu a dále po dobu, po kterou by mohly hrozit nároky z důvodu odmítnutí v konkurzu (po dobu 6 měsíců od odmítnutí).

V případě, že jste nám poskytl/a souhlas se zpracováním určitých údajů a tento souhlas odvoláte, okamžitě údaje shromážděné za tímto účelem smažeme.

Příjemce údajů

Ve společnosti Ypsomed dostanou přístup k osobním údajům ta pracoviště a ty osoby, které je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností společnosti Ypsomed. Dále mohou za tímto účelem obdržet údaje poskytovatelé služeb a zpracovatelé údajů pověření společností Ypsomed (čl. 28 DS-GVO). To jsou zejména společnosti zajišťující IT služby (jako je hosting nebo poskytování cloudových služeb), platební služby, logistiku, tiskařské služby, telekomunikační služby, poradenskou a konzultační činnost a odbyt a marketing.

Společnost Ypsomed předává údaje příjemcům mimo vlastní společnost, pouze pokud je tak stanoveno zákonem, vyžaduje to plnění smluvních služeb anebo pokud jste s předáním údajů poskytl/a souhlas. Námi pověření pracovníci, kteří zpracovávají údaje, se zavazují k zachování předpisů o ochraně osobních údajů.

Za těchto předpokladů mohou obdržet osobní údaje například tito příjemci:

 • mateřská společnost, která vlastní servery, na nichž jsou uloženy databáze společnosti Ypsomed AG se sídlem ve Švýcarsku;
 • námi používaný náhledový nástroj pro náborový proces společnosti WESTPRESS GmbH & Co. KG, Hamm;
 • námi pověřený poskytovatel doručování balíků/logistických služeb;
 • tiskárny/lettershopy;
 • zákonem ustanovené zdravotní pojišťovny;
 • orgány státní správy (jako např. úřady), spolky a instituce;
 • třetí osoby zapojené do plnění smlouvy nebo vyřízení objednávky (např. kooperační partner, koncernové společnosti);
 • poskytovatelé hostingu a cloudových služeb, dodavatel newsletteru a rovněž služeb Google;
 • banky a vydavatelé platebních karet k provádění plateb;
 • informační kanceláře (zjišťování bonity obchodních partnerů);
 • nákupní sdružení;
 • spolky / instituce (pro žádosti a potvrzení vzdělávacích kreditů);
 • zaměstnavatelé při pořádání akcí (předání certifikátů za účelem potvrzení zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání).

Předávání údajů do třetí země

Pokud je to při vyřizování zakázek nezbytné nebo zákonem předepsané, odesílá společnost Ypsomed údaje do třetích států (do států mimo Evropský hospodářský prostor – EHP). Společnost Ypsomed si k tomu předem zajistí váš souhlas nebo nutné závazky nebo záruky k respektování ochrany osobních údajů.

Společnost Ypsomed smluvně zavazuje zpracovatele údajů se sídlem v třetím státě k dodržování ochrany osobních údajů na úrovni stejné jako v EU a k dodržování námi vydaných pokynů. O detailech vás společnost Ypsomed bude informovat zvlášť, pokud je tak zákonem stanoveno.

Společnost Ypsomed AG má sídlo ve Švýcarsku. Švýcarsko je Evropskou komisí považováno za zemi zajišťující přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů (rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 DS-GVO ze dne 26.7.2000, 2000/518/EC).

Povinnost poskytnutí údajů

Pokud chcete obdržet zboží z našeho sortimentu nebo využívat jiné činnosti a nabídky, musíte nám poskytnout osobní údaje nezbytné pro zdůvodnění, provedení a ukončení obchodního vztahu, nebo k jejichž zjištění a ukládání jsme ze zákona povinni. Bez uvedení těchto údajů nemůže s vámi společnost Ypsomed uzavřít či uskutečnit požadovanou smlouvu. Stávající obchodní vztahy mohou být eventuálně ukončeny.

V případě, že se ucházíte o místo, musíte oznámit určité údaje o vaší osobě. Tyto údaje jsou nutné k tomu, abychom posoudili vaši způsobilost pro příslušné zaměstnání. Bez těchto údajů vás nemůže společnost Ypsomed vzít v úvahu při konkurzním řízení.

Automatizované rozhodování

Společnost Ypsomed nepoužívá při uzavírání obchodů či jiných vztahů mezi vámi a společností Ypsomed žádné metody automatizovaného rozhodování.

Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 DS-GVO)

Můžete kdykoli požadovat informace o tom, zda a které vaše osobní údaje společnost Ypsomed zpracovává a k jakým účelům.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 DS-GVO)

Můžete požadovat opravu nebo doplnění vašich osobních údajů.

Právo na vymazání (čl. 17 DS-GVO)

Můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud nemáme žádný další právní důvod k jejich dalšímu uchovávání (např. povinnost uložení z důvodu daňových nebo obchodně právních povinností), na základě veřejného zájmu nebo vykonání, provádění nebo hájení právních nároků.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 DS-GVO)

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou pro to dány zákonné předpoklady.

Právo na vydání osobních údajů (čl. 20 DS-GVO)

Osobní údaje, které jste nám poskytl/a, smějí být vydány ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo mohou být předány jiné odpovědné osobě.

Právo na stížnost (čl. 77 DS-GVO)

Pokud máte pochybnosti, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právem, můžete podat stížnost u kontrolního úřadu pro ochranu osobních údajů v místě vašeho bydliště nebo zaměstnání, nebo v místě sídla naší společnosti.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 DS-GVO)

Všechna prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů, která jste poskytl/a společnosti Ypsomed, můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu. Zpracování údajů zůstává až do odvolání souhlasu právoplatné.

Právo na námitky podle čl. 21 DS-GVO

Právo na námitky v ojedinělých případech

Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů, které provádíme na základě veřejného zájmu nebo na základě našich oprávněných zájmů. Při vznesení námitky musíte uvést důvody, které vyplývají z vaší mimořádné situace a které způsobují, že zpracování vašich osobních údajů je – na rozdíl od ostatních dotčených osob – nepřijatelné.

Pokud vznesete oprávněnou námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, s výjimkou případů, v nichž můžeme k jejich zpracovávání prokázat naléhavé důvody, které zasluhují ochranu a které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodou, nebo pokud jejich zpracovávání slouží k uplatňování, výkonu nebo hájení právních nároků.

Právo na námitky proti zpracovávání osobních údajů k reklamním účelům

V ojedinělých případech může společnost Ypsomed – bez vašeho výslovného souhlasu – provádět přímou reklamu. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů za tímto účelem.

Pokud vyjádříte nesouhlas s jejich zpracováváním za účelem přímé reklamy, nebude společnost Ypsomed vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používat.

Námitky můžete zaslat v libovolné formě zaslat pomocí kanálů uvedených v kapitole 1 na tam uvedené adresy.

Odkazy

Webové stránky společnosti Ypsomed mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Pokud takový odkaz použijete, mějte na paměti, že tyto zásady ochrany osobních údajů neplatí pro externí webové stránky a společnost Ypsomed externí webové stránky nijak nesleduje. Seznamte se proto se zásadami ochrany osobních údajů platnými na externích webových stránkách.

Změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů musí být čas od času upraven, aby odpovídal právním požadavkům, nebo aby byly v prohlášení o ochraně osobních údajů zohledněny změny v našich činnostech a nabídce. Vyhrazujeme si právo kdykoli je změnit. Na tomto místě najdete vždy aktuální verzi. Při návštěvách našich webových stránek prosím pravidelně nahlížejte také do tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

(Stav: k listopadu 2018)