V detailu často vězí potíž. Díky našim nabídkovým inženýrům je ke každé nabídce provedena zkouška proveditelnosti. To často v týmu, aby bylo vyhověno veškerým aspektům výroby, zajišťování jakosti a plánování.

Hledáme pro Vaše nápady a technické výzvy řešení a disponujeme know-how, zkušenostmi a nejnovějšími technologiemi, abychom je mohli realizovat. V případě komplexních záměrů nebo větších projektů spolupracujeme krok za krokem v projektovém týmu s Vámi a zjišťujeme výrobní a průběžné časy, analyzujeme postupy a vyvíjíme z toho nejefektivnější výrobní proces.

Na začátku poptávky ve fázi přípravy a během fáze plánování musí být zkontrolováno, zda je cíl projektu realistický. K tomu je velice vhodná metoda kontroly proveditelnosti. Tato investice do přípravné práce se vyplatí, když pomyslíme na náklady, které vzniknou v případě nevydařeného projektu kvůli neproveditelnosti. Výsledek zkoušky proveditelnosti poskytne základní data pro realistické řízení rizika. Přitom musí být podle projektu zkontrolovány a zhodnoceny následující aspekty:

1. Technická a odborná proveditelnost
Základem pro technickou a odbornou zkoušku proveditelnosti tvoří odborné koncepty, stejně jako požadavky, jako například technické požadavky nebo technologické předpisy.

2. Organizační proveditelnost
Jaké organizační a personální změny může produkt mít pro dotčenou organizační jednotku?

3. Ekonomická proveditelnost
Jak dopadne ekonomické posouzení (náklady/užitek) (za jakých předpokladů)?

U rozšířených zkoušek proveditelnosti je navíc zkoumáno další projektové prostředí s ohledem na politické, ekologické, právní a další aspekty.

Pokud vyvstanou pochybnosti ohledně proveditelnosti, platí rozhodnutí mezi následujícími třemi možnostmi:

  • Provedení detailní studie proveditelnosti (orientační nabídka, FMEA studie)
  • Přerušení projektu
  • Provedení projektu navzdory vysokému riziku (první vzorkování např. 100 ks, poté společně dohodnut další postup).