Díky těm samým 3D měřicím strojům na stanovištích Grenchen a Tábor je vždy zaručeno stejné zajišťování jakosti. A to vždy po dohodě se zákazníkem.

Jsme výborní! – Podle ISO 13485 a ISO9001. Kvalita je pro nás velmi důležitá. Snažíme se o kulturu „nulových chyb“ a zajišťujeme tím, aby se k nám vracel zákazník a ne díly. To má co do činění s kontinuálním procesem zlepšování. Naše nejmodernější certifikace dokazují, že vycházíme z vysokého standardu. Moderní a dobře srozumitelný systém řízení nám slouží jako základ pro procesně bezpečné postupy.

Pro hodnotné zajišťování jakosti máme k dispozici různé metody a nástroje. Jako preventivní metoda k ním patří analýza možnosti chyb a vlivu (FMEA), která je (hlavně) používána v procesu plánování. Rozsáhlé a moderní zkušební prostředky jako 3D měřicí stroje, laserové mikroskopy a konturografy jsou k dispozici v každém procesním kroku. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni, aby vyhověli požadavkům.

Zajišťování kvality, co to znamená?

Zajišťování kvality jsou opatření, která mají zajistit, aby produkt nebo služba dosahovaly stanovené úrovně jakosti. Přitom nejde podle ISO 9000 o to, aby byla optimalizována jakost produktu, nýbrž o definovanou – tedy eventuálně také nižší – úroveň. Produkt přitom může být jak materiální, tak i poskytnuté plnění nebo použitá metoda. Proces zajišťování jakosti je v našem podniku zajišťován prostřednictvím systému CAQ. V sériové výrobě se dají ukazatele jakosti ohledně procesů stanovovat prostřednictvím statistických metod (→ statistické řízení procesu).  Pro dosažení shodnosti se používají normy řízení jakosti jako například mezinárodní normy podle EN nebo ISO, národní normy podle DIN nebo firemní interní normy nebo jiné technické dokumentace jako RFCs.

Příklady prvků zajišťování jakosti:

  • První vzorkování Prvním vzorkováním poskytuje dodavatel důkaz, že jeho produkty splňují zákazníkem požadované požadavky jakosti. Postup schvalování podle VDA 2 (PPF) nebo QS 9000 (PPAP) zahrnují jak schvalování produktů, tak i výrobních procesů.
  • Kontrola příjmu zboží: Pro možnost reklamování vad je zákazník zavázán k neprodlené kontrole dodávky.
  • Hodnocení dodavatele: Informace získané z kontroly příjmu zboží slouží také k hodnocení dodavatele. Provádí se vyhodnocení kvality dodávek, spolehlivosti dodávek, dodržování termínů atd.
  • Kontrola výroby: Měření a zkoušky ve výrobním procesu. Kontrola je uskutečňována na základě kontroly šarží s ohledem na zakázku nebo zákazníka, nebo jsou prováděny formou statického řízení procesu (SPC).
  • Řízení zkušebních prostředků: Funkční měřicí a zkušební prostředky jsou předpokladem pro objektivně zhodnotitelné výsledky kontroly. Sledování zkušebních a měřicích prostředků je zapotřebí pro zajištění dostupnosti potřebných měřicích a zkušebních prostředků.
  • Dokumentace: Výsledky veškerých zkoušek musí být zdokumentovány a uchovány v souladu se zákonnými lhůtami.
  • Dále u nás k nařízení jakosti patří také sledování šarží.

Detailní údaje

Velikost šarží 100 - 1.000.000 kusů
Průměr dílů nezávisle
Rozsah tolerance -
Materiály Hliník, ocel, ušlechtilá ocel, mosaz, litá ocel, měď a titan
Volitelné možnosti Analýza zbylých nečistot
Dodatečné obrábění Konzervace / VCI balení